นิยามที่ดีที่สุด
กล้วยไม้

๑) น. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Orchidaceae ลักษณะต้น ใบ และช่อดอกต่าง ๆ กัน บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพื้นดิน บางชนิดมีดอกงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม, พายัพเรียก เอื้อง.

(๒) (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ต้นจุกโรหินี.


กล้วยไม้