กล้อง


1

หัวตีบ pb กาก เพื่อน เพนนี ชอบอึบกระหรี่

หน้าส้นตีน


เสนอนิยามใหม่

กล้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง