กะลาสเฟียร์


5

ชั้นบรรยากาศหนึ่ง ที่มีเฉพาะในประเทศเทย บุคคลที่อยู่ใต้ชั้นบรรยากาศนี้ จะรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าตัวเองอยู่ในดินแดนที่มีอารยธรรม ทั้ง ๆ ที่ประเทศอื่นเค้าเจริญก้าวหน้ากันไปหมดแล้ว

นี่ เธอควรจะออกไปเปิดหูเปิดตา ออกจากกะลาสเฟียร์ได้แล้ว


เสนอนิยามใหม่

กะลาสเฟียร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง