กล้วยบวดชี


1

เอาไว้กิน อร่อยย

:7(@?฿(0?7(9)


-1

ั้้ะีดะี

ั่ีะั่ะ่ก่ก่


เสนอนิยามใหม่

กล้วยบวดชี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง