นิยามที่ดีที่สุด
กัลหลี่

เพี้ยนมาจากคำว่า กระหรี่ ต้องใช้ความสามารถของปลายลิ้นในการออกเสียง


อัลไลคือกัลหลี่