กัลหลี่


2

เพี้ยนมาจากคำว่า กระหรี่ ต้องใช้ความสามารถของปลายลิ้นในการออกเสียง

อัลไลคือกัลหลี่


เสนอนิยามใหม่

กัลหลี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง