ควยเจส


1

คำที่เรียกใช้ในการด่า ที่แปลว่าดำ

ทำไมมึงควยเจสจังเลย


เสนอนิยามใหม่

ควยเจส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง