เควี่่ย


1

ควาย+เหี้ย=เควี่่ย

เควี่่ย เควี่่ย


เสนอนิยามใหม่

เควี่่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง