นิยามที่ดีที่สุด
เควี่่ย

ควาย+เหี้ย=เควี่่ย


เควี่่ย เควี่่ย