คาวย


0

สัส

หมา


เสนอนิยามใหม่

คาวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง