นิยามที่ดีที่สุด
คุวัย

"คำหลีก" ของคำว่า "ควย" ใช้เมื่อไม่อยากกล่าวถึงโดยตรง
นอกจากนี้ยังเป็นชื่อของเครื่องชูกำลังชนิดหนึ่ง


การบ้านเยอะสาส คุวัยเอ้ย

ลุงขอคุวัยขวด