คุวัย


8

"คำหลีก" ของคำว่า "ควย" ใช้เมื่อไม่อยากกล่าวถึงโดยตรง
นอกจากนี้ยังเป็นชื่อของเครื่องชูกำลังชนิดหนึ่ง

การบ้านเยอะสาส คุวัยเอ้ย

ลุงขอคุวัยขวด


เสนอนิยามใหม่

คุวัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง