นิยามที่ดีที่สุด
เควี่ย

ควาย+เหี้ย


เพื่อนมึงแม่ง เควี่ย (:

เควี่ย

การรวมตัวระหว่าง ควาย+เหี้ย เป็นคำอุทานเมื่อตกใจได้เหมือนเหี้ย


ไอ้เควี่ยเอ้ยมึงมาจับนมกูทำไม

เควี่ย

เกิดจากสัตว์มาผสมกันคื่อ ตัวเงินตัวทองกับควายมาผสมกัน


เช่น ไอเควี่ย