เควี่ย


11

ควาย+เหี้ย

เพื่อนมึงแม่ง เควี่ย (:


3

เกิดจากสัตว์มาผสมกันคื่อ ตัวเงินตัวทองกับควายมาผสมกัน

เช่น ไอเควี่ย


3

การรวมตัวระหว่าง ควาย+เหี้ย เป็นคำอุทานเมื่อตกใจได้เหมือนเหี้ย

ไอ้เควี่ยเอ้ยมึงมาจับนมกูทำไม


เสนอนิยามใหม่

เควี่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง