นิยามที่ดีที่สุด
ควาย

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง ในภาษาพูดมักใช้เรียกบุคคลที่มีความฉลาดล้ำลึกเหนือผู้อื่น


ไอควายเอ้ย ทำไมมึงถึงได้ฉลาดอย่างงี้วะ

ควาย

เป็นคำที่ใช้เรียกคนโง่


อีควาย
อีควายหน้าโง่

ควาย

เหมือน ควาย


ควาย

คุณของควาย

ยามคนนั้น ทำนา ควายช่วยไถ

ยามคนอยาก เป็นใหญ่ ควายถูกฆ่า

ยามคนอยาก ร่ำเรียน เพียรศึกษา

ควายก็ต้อง ถูกค้า ขายออกไป

ยามดีใจ ควายนั้น ก็โดนอีก

ยามทุกข์เล่า ก็ไม่อาจ หลีกหนีได้

หลายโอกาส ควายนั้น เหนื่อยกับตาย

คุณของควาย ขอจงจำ อย่าทำลืมคนฆ่าควาย แต่ ควาย ไม่เคยฆ่าคน
คนด่าควาย แต่ ควาย ไม่เคยด่าคน
คนขายตวาย แต่ ควาย ไม่เคยน ขายคนสวัสดีครับท่าน.....
ควายผมหายยังหาไม่เจอครับ......

เหลือเพียงรถไถนาที่แสนจะสิ้นเปลืองครับ


คนฆ่าควาย แต่ ควาย ไม่เคยฆ่าคน

ควาย

รถแทร็กเตอร์ของชาวนาไงไอ้ฟาย


-

ควาย

ควาย หรือ กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศทางเอเซียมากที่สุด เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะเข้าไปทำไร่ทำนา บ้างก็ฆ่าควายกินเนื้อเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีการใช้งานควายน้อยลง


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD

ควาย

ฟาย


พิดเต็มเลยไอฟาย

ควาย

เมิงอะเเละ


ก็บอกว่าเมิง