ควยตุง


1

อากัปกิริยาขณะที่ผู้ชายดูหมาเย็ดกันแล้วเสือกมีอารมณ์

ประโยคตัวอย่างพ่อง แค่ความหมายก็อุบาทว์แล้ว พวกมรึงไม่เคยดูหมาเย็ดกันเหรอ


เสนอนิยามใหม่

ควยตุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง