นิยามที่ดีที่สุด
ควยตุง

อากัปกิริยาขณะที่ผู้ชายดูหมาเย็ดกันแล้วเสือกมีอารมณ์


ประโยคตัวอย่างพ่อง แค่ความหมายก็อุบาทว์แล้ว พวกมรึงไม่เคยดูหมาเย็ดกันเหรอ