นิยามที่ดีที่สุด
ควายทาม

ควายที่ทำงานหนัก


ทาม มาจากภาษาอีสานแปลว่าพื้นที่นาที่แห้งแล้ง อยู่บนโคก ดินแข็งไถไม่ค่อยจะเข้า
แถวบ้าน ถ้าด่า ว่า ควายทาม = โง่มาก ถึงมากๆ