ควายทาม


1

ควายที่ทำงานหนัก

ทาม มาจากภาษาอีสานแปลว่าพื้นที่นาที่แห้งแล้ง อยู่บนโคก ดินแข็งไถไม่ค่อยจะเข้า
แถวบ้าน ถ้าด่า ว่า ควายทาม = โง่มาก ถึงมากๆ


เสนอนิยามใหม่

ควายทาม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง