นิยามที่ดีที่สุด
ควยไรโยม

ใช้สำหรับพระสงค์ที่ต้องการตักเตือนญาติโยมที่กวนส้นตรีนนั้นเอง


ญาติโยม : หลวงพี่ขอตังหน่อย
หลวงพี่ : ควยไรโยม