ควยไรโยม


1

ใช้สำหรับพระสงค์ที่ต้องการตักเตือนญาติโยมที่กวนส้นตรีนนั้นเอง

ญาติโยม : หลวงพี่ขอตังหน่อย
หลวงพี่ : ควยไรโยม


เสนอนิยามใหม่

ควยไรโยม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง