ควยไอ้


1

เป็นคำด่าแบบเด็กทางเหนือ

ควยไอ้ จะเอาอย่าวไร


เสนอนิยามใหม่

ควยไอ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง