นิยามที่ดีที่สุด
ควยไอ้

เป็นคำด่าแบบเด็กทางเหนือ


ควยไอ้ จะเอาอย่าวไร