ไไไใเนนเสำใแนท


8

มันคือ www.google.com ตอนลืมเปลี่ยนแป้นพิมพ์

ไไไใเนนเสำใแนท


0

หล่อ=ปิ่น

ปิ่นหล่อ


เสนอนิยามใหม่

ไไไใเนนเสำใแนท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง