นิยามที่ดีที่สุด
น้าแบ่ค

ดู พี่แบ่ค


A: น้าแบ่คส่งงานอาจารย์ยัง?

bact': อืม ยังดิ