น้าแบ่ค


3

ดู พี่แบ่ค

น้าแบ่คส่งงานอาจารย์ยัง?


3

ดู พี่แบ่ค

A: น้าแบ่คส่งงานอาจารย์ยัง?

bact': อืม ยังดิ


เสนอนิยามใหม่

น้าแบ่ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง