นิยามที่ดีที่สุด
แน่นอก

เพลงของใบเตย อาร์สยามไงจ๊ะ


มันแน่นอก ต้องยกออก

แน่นอก

เป็นสำนวนไทยใหม่ แปลว่า ตกหลุมรัก


แน่นอกฝุดๆ = ตกหลุมรักสุดๆ