นินิวอิง


2

เป็น V ใช้คู่กับประธาน เช่น นายวิง
นิยามคือเคะ ซึน และชอบโดนแกล้งอยุ่บ่อย รักสัตว์โลกโดยเฉพาะแมงสาบ ชอบแต่งหญิงแต่ซึนเดเระ เพื่อ 20 บาทแล้วทำได้ทุกอย่าง เคยถูกสมยานามว่า เห่อ หะมอย

นินิวอิ้งแม่มกาก


เสนอนิยามใหม่

นินิวอิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง