นิยามที่ดีที่สุด
นินิวอิง

เป็น V ใช้คู่กับประธาน เช่น นายวิง
นิยามคือเคะ ซึน และชอบโดนแกล้งอยุ่บ่อย รักสัตว์โลกโดยเฉพาะแมงสาบ ชอบแต่งหญิงแต่ซึนเดเระ เพื่อ 20 บาทแล้วทำได้ทุกอย่าง เคยถูกสมยานามว่า เห่อ หะมอย


นินิวอิ้งแม่มกาก