แน่นแน่


1

แน่แน่

มันต้องท้องก่อนแต่งแน่นแน่


เสนอนิยามใหม่

แน่นแน่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง