นิยามที่ดีที่สุด
แน่นแน่

แน่แน่


มันต้องท้องก่อนแต่งแน่นแน่