นิยามที่ดีที่สุด
นุ่นนี่นั่น

คนหลายจัยส์


ไม่ได้หลายจัยส์ๆๆๆๆๆน๊า (。ŏ﹏ŏ)

นุ่นนี่นั่น

ข้ออ้างของอิเจม


อะไรๆก้อนุ่นนี่นั่น