นิยามที่ดีที่สุด
นันยาง

ยี่ห้อรองเท้าในตำนาน


นันยาง ทุกเก้าคือตำนาน

นันยาง

ยี่ห้อรองเท้าในตำนาน เช่น รองเท้าแตะช้างดาว รองเท้านักเรียนนันยาง


นันยาง ทุกเก้าคือตำนาน