นิยามที่ดีที่สุด
นนทบุเรี่ยน

สรรพนามแทนตนเองของชาว จ.นนทบุรี ถูกใช้เพื่อจำแนกตัวเองออกจากชาวกรุงเทพฯ


แยกแครายคือความภาคภูมิใจของนนทบุเรี่ยน