นนทบุเรี่ยน


4

สรรพนามแทนตนเองของชาว จ.นนทบุรี ถูกใช้เพื่อจำแนกตัวเองออกจากชาวกรุงเทพฯ

แยกแครายคือความภาคภูมิใจของนนทบุเรี่ยน


เสนอนิยามใหม่

นนทบุเรี่ยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง