นิยามที่ดีที่สุด
ในันดี

ฝันดี


เอก ในันดีครับ
โท ในันดีว่ะ
ตรี ในันดี