นุนิ


2

มาเด้า

@nunimadao - นุนิมาเด้า


เสนอนิยามใหม่

นุนิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง