นิยามที่ดีที่สุด
นุนิ

มาเด้า


@nunimadao - นุนิมาเด้า