นิยามที่ดีที่สุด
นินู

ประธานนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังย่านดอนเมืองแห่งหนึ่ง ใบหน้าบิดเบี้ยว จมูกบี้แบน

ชื่อ นินู นั้นมีความหมายตามภาษาฝรั่งเศษตอนกลางว่า "ขยะ"


เฮ้ยๆ มิงอ่ะเอานินูไปทิ้งถังดิ เหม็นว่ะ