นินู


7

ประธานนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังย่านดอนเมืองแห่งหนึ่ง ใบหน้าบิดเบี้ยว จมูกบี้แบน

ชื่อ นินู นั้นมีความหมายตามภาษาฝรั่งเศษตอนกลางว่า "ขยะ"

เฮ้ยๆ มิงอ่ะเอานินูไปทิ้งถังดิ เหม็นว่ะ


เสนอนิยามใหม่

นินู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง