นิยามที่ดีที่สุด
นินา

นี่นา มักใช้กับการงอน


เค้าม่ารุนินา