นินา


1

นี่นา มักใช้กับการงอน

เค้าม่ารุนินา


เสนอนิยามใหม่

นินา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง