นิยามที่ดีที่สุด
นัน

ควยเล็กกว่าคนชื่อเจฟ


ชอบหีกว่าควย รึชอบควยกว่าหี