นัน


1

ควยเล็กกว่าคนชื่อเจฟ

ชอบหีกว่าควย รึชอบควยกว่าหี


เสนอนิยามใหม่

นัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง