นิยามที่ดีที่สุด
นาธาน

คืออาการของคนที่ชอบพูดจาโกหกพกลม หรือแหลขั้นพ่อ


นี่หล่อน เงินแค่นี้ หล่อนจะมา "นาธาน" กะชั้นทำไม

นาธาน

ขี้โกหก หลอกลวง ตุ้ด พูดภาษาอื่นมั่วๆและบอกว่าพูดเป็น


มึงมันนาธานที่ไม่ตุ้ด