นนทนันท์


1

ผู้ชายหน้าหวาน ตัวเล็ก มีนิยามว่าเป็ดเห็ด

นนทนันท์เป็นเมียเศรษฐพงศ์


เสนอนิยามใหม่

นนทนันท์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง