นิยามที่ดีที่สุด
นนทนันท์

ผู้ชายหน้าหวาน ตัวเล็ก มีนิยามว่าเป็ดเห็ด


นนทนันท์เป็นเมียเศรษฐพงศ์