นีน้อย


1

นีน้อยกาก

ไอ่เวรนีน้อย


เสนอนิยามใหม่

นีน้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง