น่าบ๊ากอ่ะ


1

แปลว่าน่ารัก แต่ประชดประชัน

นี่ไปทำอะไรมา ทำไมวันนี้น่าบ๊ากจัง


เสนอนิยามใหม่

น่าบ๊ากอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง