นิยามที่ดีที่สุด
น่าบ๊ากอ่ะ

แปลว่าน่ารัก แต่ประชดประชัน


นี่ไปทำอะไรมา ทำไมวันนี้น่าบ๊ากจัง