นิยามที่ดีที่สุด
โนบิตะ

คนขี้เกียจไม่เอาไหน


เห้ยไอโนบิตด