โนบิตะ


1

คนขี้เกียจไม่เอาไหน

เห้ยไอโนบิตด


เสนอนิยามใหม่

โนบิตะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง