นิยามที่ดีที่สุด
โฟร์ มด

ร้องเพลงอกหักทั้งที่น่าเด้า


กูเบื่ออีโฟร์มดร้องแต่เพลงอกหักทั้งที่น่าเด้า

โฟร์ มด

มดสี่ตัว


ก้มดหนึ่งตัวก้ วันมด สี่ตัวก้โฟร์มด ถูกมะ?

โฟร์ มด

มดสี่ตัว แอ๊นแอ่นแอ้นนน


ก้มดหนึ่งตัวก้ วันมด สี่ตัวก้โฟร์มด ถูกมะ?

โฟร์ มด

วงแตกแล้วแจ้ !


โฟร์มดวงแตกแล้วแจ้ !