นิยามที่ดีที่สุด
เฟิร์นลาวกาว

เฟิร์นลาวกาวหญิงสาวผู้สดใสแห่งเมืองชิโ๊ด๊ะ


ความหมายของคำว่า เฟิร์น
เ = เจ้าหญิง
ฟ = ฟันสวย
-ิ = นิสัย
ร = เรียบร้อย
น = น้อยมาก

เฟิร์น = เจ้าหญิงฟันสวยนิสัยเรียบร้อยน้อยมาก