นิยามที่ดีที่สุด
เฟิร์น

คนที่ตะวันชอบ


ตะวันชอบเฟิร์น

เฟิร์น

สูง ขาวพอดี น่ารัก รวมๆก็สวยมาก


เห้ย!เฟิร์นมา

เฟิร์น

ชื่อคนก็มีนะ แล้วก็สวยด้วย


เฟิร์นสวย

เฟิร์น

ใบเฟิร์นแจ้บแจ้บ'


...