นิยามที่ดีที่สุด
ฟรุ้งฟริ้ง กิ่งก่องแก้ว

ความน่ารัก


เทอนี่ดูฟรุ้งฟริ้ง กิ่งก่องแก้วจริมๆ