ฟรุ้งฟริ้ง กิ่งก่องแก้ว


2

ความน่ารัก

เทอนี่ดูฟรุ้งฟริ้ง กิ่งก่องแก้วจริมๆ


เสนอนิยามใหม่

ฟรุ้งฟริ้ง กิ่งก่องแก้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง