แฟร้ง


1

คนที่ไม่เคยมองกันเลย

รักแฟร้งมากนะรุมั้ย


1

ไกดอ

ได


1

ดอ

ฟหกไหกฟหกฟหกหฟ


เสนอนิยามใหม่

แฟร้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง