นิยามที่ดีที่สุด
ฟริ๊ค

แปลว่า กาก ไม่ได้เรื่อง


ไอ่ฟริ๊ค แปลว่า ไอ่กาก