ฟริ๊ค


1

แปลว่า กาก ไม่ได้เรื่อง

ไอ่ฟริ๊ค แปลว่า ไอ่กาก


เสนอนิยามใหม่

ฟริ๊ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง