นิยามที่ดีที่สุด
ฟระ

วะ, เป็นคำสร้อย ไว้แสดงความเชรี้ย แต่ทำให้มันดูซอฟท์ลง


ไหนว่าจะกลับบ้านสี่ทุ่ม นี่ตีสองแล้วเพิ่งโผล่หัว ไอ่แก่แกหายหัวไปไหนมาฟระ