ฟระ


3

วะ, เป็นคำสร้อย ไว้แสดงความเชรี้ย แต่ทำให้มันดูซอฟท์ลง

ไหนว่าจะกลับบ้านสี่ทุ่ม นี่ตีสองแล้วเพิ่งโผล่หัว ไอ่แก่แกหายหัวไปไหนมาฟระ


เสนอนิยามใหม่

ฟระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง