นิยามที่ดีที่สุด
เฟี้ยว

เท่


เห้ยยย ไอสาสสส นั้นขับรถโครตเฟี้ยววเลยหงะ