ฟีย่ะ


1

มาจากคำว่าไอ้ย่ะซึ่งจะพูดเมื่อตกใจ หรือไม่อยากเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ฟีย่ะ !
ไม่อยากเชื่ออะ


เสนอนิยามใหม่

ฟีย่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง