นิยามที่ดีที่สุด
ฟีย่ะ

มาจากคำว่าไอ้ย่ะซึ่งจะพูดเมื่อตกใจ หรือไม่อยากเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง


ฟีย่ะ !
ไม่อยากเชื่ออะ