ฟามเทพปั้ม


1

ฟามเทพปั้มคือฉายาอันโด่งดังของฟามเเห่งมอกรุงเทพ
คำว่าเทพปั้มมาจากชอบปั้มตูดเกย์เป็นประจำเช้าสายบ่ายเย็น

ฟามเทพปั้มตูด


เสนอนิยามใหม่

ฟามเทพปั้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง