นิยามที่ดีที่สุด
ฟามเทพปั้ม

ฟามเทพปั้มคือฉายาอันโด่งดังของฟามเเห่งมอกรุงเทพ
คำว่าเทพปั้มมาจากชอบปั้มตูดเกย์เป็นประจำเช้าสายบ่ายเย็น


ฟามเทพปั้มตูด