ฟิมล์


1

ไข่

ลิง


เสนอนิยามใหม่

ฟิมล์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง