นิยามที่ดีที่สุด
ฟูยัก

ลองผวนดูดิ


j:น้องสาว ฟูยักๆๆ
k:ไอ้สัสกูเป็นเทย