ฟูยัก


1

ลองผวนดูดิ

j:น้องสาว ฟูยักๆๆ
k:ไอ้สัสกูเป็นเทย


เสนอนิยามใหม่

ฟูยัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง