เฟรนด์ลี่


2

แปลว่าแรด

เราก็แค่เฟรนด์ลี่กับทุก ๆ คนอ้ะ


1

ข้ออ้างของพวกที่ชอบให้ความหวัง

มึงยังชอบเขาอยู่ป่ะ คือกุชอบมึงนะ
ขอโทษนะกุไม่ได้ชอบมึงอ่ะ กุแค่เฟรนด์ลี่


เสนอนิยามใหม่

เฟรนด์ลี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง