นิยามที่ดีที่สุด
เฟรนด์ลี่

แปลว่าแรด


เราก็แค่เฟรนด์ลี่กับทุก ๆ คนอ้ะ

เฟรนด์ลี่

ข้ออ้างของพวกที่ชอบให้ความหวัง


มึงยังชอบเขาอยู่ป่ะ คือกุชอบมึงนะ
ขอโทษนะกุไม่ได้ชอบมึงอ่ะ กุแค่เฟรนด์ลี่