เฟร์ม


1

เฟร์ม

เฟร์มหล่องจังเลย


เสนอนิยามใหม่

เฟร์ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง