เฟิร์สท


1

กระหรี่

เเม่งเฟิร์สทจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

เฟิร์สท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง