ฟาร่าห์


1

หัวควย

ฟาร่าห์ใหญ่มาก


-2

สวย น่ารัก ติ๊งต๊อง ร้องเพลงเก่ง รักการกินเป็นชีวิตจิตใจ มีแมวเป็นสัตว์พาหนะ เหมี๊ยว เหมี๊ยว

คนชื่อฟาร่าห์น่ารักทุกคน


เสนอนิยามใหม่

ฟาร่าห์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง