นิยามที่ดีที่สุด
ฟาร่าห์

หัวควย


ฟาร่าห์ใหญ่มาก

ฟาร่าห์

สวย น่ารัก ติ๊งต๊อง ร้องเพลงเก่ง รักการกินเป็นชีวิตจิตใจ มีแมวเป็นสัตว์พาหนะ เหมี๊ยว เหมี๊ยว


คนชื่อฟาร่าห์น่ารักทุกคน