นิยามที่ดีที่สุด
ฟลัด

ความหมายเดียวกับคำว่า สาด แต่นิยมใช้พูดกันในช่วงน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทย


ฟลัดเอ้ย น้ำจะท่วมบ้านกรูมั้ยเนี่ย

ฟลัด

การ copy แล้ว paste ข้อความซ้ำ ในการตอบกระทู้


การถล่มเว็บบอร์ด หรือโพสต์ภาพตัดต่อ/ลามก มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ !