ฟลัด


14

ความหมายเดียวกับคำว่า สาด แต่นิยมใช้พูดกันในช่วงน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทย

ฟลัดเอ้ย น้ำจะท่วมบ้านกรูมั้ยเนี่ย


12

การ copy แล้ว paste ข้อความซ้ำ ในการตอบกระทู้

การถล่มเว็บบอร์ด หรือโพสต์ภาพตัดต่อ/ลามก มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ ! มีโทษนะ !


เสนอนิยามใหม่

ฟลัด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง